IMAGE logo
    პროდუქტის ლოკალიზაცია

    ქართული ბაზრისთვის უცხოური პროდუქტის ლოკალიზაცია. მრავალწლიანი გამოცდილება მსოფლიო დონის ტოპ-ბრენდებთან თანამშრომლობაში.

    ჩვენი ნამუშევრები